Sân vận động Ninh Bình – Tân Thành

Địa chỉ: 7X59+9JP, Cát Linh, Tân Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0702 776 163

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 202.584.613,10.596.906.969.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sân vận động Ninh Bình ở đâu?

Trả lời: 7X59+9JP, Cát Linh, Tân Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sân vận động Ninh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0702 776 163

Hỏi: Sân vận động Ninh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Sân vận động Ninh Bình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  CLB Ht Dance TP Tây Ninh, Việt Nam