Sân Golf Paradise Vũng Tàu, Nguyễn An Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 01 Thùy Vân, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3853 428
Trang web golfparadise.com.vn
Vị trí chính xác 103.645.757, 10.710.866.109.999.900


Địa chỉ Sân Golf Paradise Vũng Tàu ở đâu?

Số 01 Thùy Vân, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân Golf Paradise Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-20:00], Chủ Nhật:[05:30-20:00], Thứ Hai:[05:30-20:00], Thứ Ba:[05:30-20:00], Thứ Tư:[05:30-20:00], Thứ Năm:[05:30-20:00], Thứ Sáu:[05:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Harmonie Golf Park, Định Hoà