Sàn Giao Dịch BĐS Nha Trang House – Phước Tiến

Địa chỉ: Số Nha Trang Khánh Hòa, 1 Trần Nhật Duật, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 0258 3516 979

Trang web: nhatranghouse.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 12.240.800.799.999.900,1.091.848.835 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sàn Giao Dịch BĐS Nha Trang House ở đâu?

Trả lời: Số Nha Trang Khánh Hòa, 1 Trần Nhật Duật, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sàn Giao Dịch BĐS Nha Trang House là bao nhiêu?

Trả lời: 0258 3516 979

Hỏi: Sàn Giao Dịch BĐS Nha Trang House mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Sàn Giao Dịch BĐS Nha Trang House là gì?

Trả lời: nhatranghouse.com.vn

Xem thêm:  Bất động sản Lộc Hà - Lộc Hà