Sàn Giao Dịch BĐS Minland – Phước Thái

Địa chỉ: Tổ 3b , ấp 3, QL51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại: 0251 3841 215

Trang web: minland.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.698.485.999.999.900,1.070.136.146 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sàn Giao Dịch BĐS Minland ở đâu?

Trả lời: Tổ 3b , ấp 3, QL51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sàn Giao Dịch BĐS Minland là bao nhiêu?

Trả lời: 0251 3841 215

Hỏi: Sàn Giao Dịch BĐS Minland mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hỏi: Website của Sàn Giao Dịch BĐS Minland là gì?

Trả lời: minland.com.vn

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Thẩm định giá AA1 - Đông Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.