Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VRM – Hoà Cường Bắc

Địa chỉ: 200 Nguyễn Hữu Thọ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 410 60 80

Trang web: vrm.vn

Bản đồ chỉ đường: 160.427.201,1.082.100.208 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VRM ở đâu?

Trả lời: 200 Nguyễn Hữu Thọ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VRM là bao nhiêu?

Trả lời: 091 410 60 80

Hỏi: Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VRM mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VRM là gì?

Trả lời: vrm.vn

Xem thêm:  Trần Loan Bất Động Sản Đất Đỏ - QL5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.