Sàn giao dịch bất động sản Tây Nha Trang – Phước Hoà

Địa chỉ: 2 Cửu Long, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 706 07 81

Trang web: taynhatrang.com

Bản đồ chỉ đường: 12.238.539.099.999.900,109.184.945 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sàn giao dịch bất động sản Tây Nha Trang ở đâu?

Trả lời: 2 Cửu Long, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sàn giao dịch bất động sản Tây Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 096 706 07 81

Hỏi: Sàn giao dịch bất động sản Tây Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của Sàn giao dịch bất động sản Tây Nha Trang là gì?

Trả lời: taynhatrang.com

Xem thêm:  Mua bán đất Ninh Thuận - Ninh Chữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.