Sàn giao dịch Bất động sản HUD Nha Trang – Phước Long

Địa chỉ: 657R+F5C, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 093 421 29 92

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 12.213.695,1.091.903.791 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sàn giao dịch Bất động sản HUD Nha Trang ở đâu?

Trả lời: 657R+F5C, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sàn giao dịch Bất động sản HUD Nha Trang là bao nhiêu?

Trả lời: 093 421 29 92

Hỏi: Sàn giao dịch Bất động sản HUD Nha Trang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Sàn giao dịch Bất động sản HUD Nha Trang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nguyễn Nhật Tân - Nhà Môi Giới Bất Động Sản - Bắc Mỹ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.