Sàn Giao Dịch Bất Động Sản – CICR – Vĩnh Thanh

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang 91100, Việt Nam

Số điện thoại: 0297 3928 384

Trang web: sgd.cicgroups.com

Bản đồ chỉ đường: 10.015.739.199.999.900,1.050.811.181 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sàn Giao Dịch Bất Động Sản – CICR ở đâu?

Trả lời: 34 Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang 91100, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản – CICR là bao nhiêu?

Trả lời: 0297 3928 384

Hỏi: Sàn Giao Dịch Bất Động Sản – CICR mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản – CICR là gì?

Trả lời: sgd.cicgroups.com

Xem thêm:  Địa Ốc Nhất Linh Vũng tàu - Phường 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.