sân cầu lông đậu đậu, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ hẻm 2 Huỳnh Công Giản, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0336 834 634
Trang web
Vị trí chính xác 11.306.484.699.999.900, 1.061.091.562


Địa chỉ sân cầu lông đậu đậu ở đâu?

hẻm 2 Huỳnh Công Giản, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của sân cầu lông đậu đậu như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  California Fitness & Yoga, Tp. Hồ Chí Minh