Sân cầu lông Bình Minh, Phường 26

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Bùi Đình Tuý, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 634 38 31
Trang web
Vị trí chính xác 108.084.373, 10.670.819.089.999.900


Địa chỉ Sân cầu lông Bình Minh ở đâu?

24 Bùi Đình Tuý, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân cầu lông Bình Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[05:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân cầu lông Tân Việt, Phú Thạnh