Sân Bóng Đá Mini Khải Hoàn, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 331, Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3945 555
Trang web
Vị trí chính xác 110.086.978, 1.066.764.721


Địa chỉ Sân Bóng Đá Mini Khải Hoàn ở đâu?

331, Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Bóng Đá (Bảo Đà) - Ph. Dữu Lâu