Sàn Bất Động Sản BG-LAND – Lê Chân

Địa chỉ: Khu Đô Thị Waterfront city, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 090 442 80 89

Trang web: bgland.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 208.256.592,1.066.917.319 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sàn Bất Động Sản BG-LAND ở đâu?

Trả lời: Khu Đô Thị Waterfront city, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sàn Bất Động Sản BG-LAND là bao nhiêu?

Trả lời: 090 442 80 89

Hỏi: Sàn Bất Động Sản BG-LAND mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hỏi: Website của Sàn Bất Động Sản BG-LAND là gì?

Trả lời: bgland.com.vn

Xem thêm:  Milano Coffee & BĐS Mỹ Dung - 246 Hùng Vương - Phường An Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.