SAMBA Karaoke, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 58 Đ. Số 4, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3550 066
Trang web
Vị trí chính xác 105.411.091, 1.063.978.585


Địa chỉ SAMBA Karaoke ở đâu?

58 Đ. Số 4, Phường 4, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của SAMBA Karaoke như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pleiku xanh - P. Hoa Lư