SALON MINH, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 867 29 57
Trang web salonminh.com
Vị trí chính xác 107.663.651, 10.668.872.239.999.900


Địa chỉ SALON MINH ở đâu?

185 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SALON MINH như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-18:00], Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[08:30-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm uốn tóc Yến Nhi, TT. Hoà Thành