salon Hùng Đông Tinh, Bà Điểm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10/6 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0364 109 999
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.847.883, 1.066.009.203


Địa chỉ salon Hùng Đông Tinh ở đâu?

10/6 Nguyễn Ảnh Thủ, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của salon Hùng Đông Tinh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hớt Tóc Thanh Phong, Bàu Năng