SaLing’s Cocktail & Bites, Tân Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 189 Đ. Trương Định, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 170 90 81
Trang web
Vị trí chính xác 10.958.952.499.999.900, 1.068.464.849


Địa chỉ SaLing's Cocktail & Bites ở đâu?

189 Đ. Trương Định, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của SaLing's Cocktail & Bites như thế nào?

Thứ Bảy:[18:00-00:00], Chủ Nhật:[18:00-00:00], Thứ Hai:[18:00-00:00], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[18:00-00:00], Thứ Năm:[18:00-00:00], Thứ Sáu:[18:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  JEEPGO Tropical Specialty Coffee & Cocktails, Chánh Nghĩa