Sakana Resort Hòa Bình – Mông Hóa

Địa chỉ: Hồ Dụ, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 091 669 69 86

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 209.066.896,1.054.192.807 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sakana Resort Hòa Bình ở đâu?

Trả lời: Hồ Dụ, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sakana Resort Hòa Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 091 669 69 86

Hỏi: Sakana Resort Hòa Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hỏi: Website của Sakana Resort Hòa Bình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Saigon Riverpark - Thị Trấn Cần Giuộc - TT. Cần Giuộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.