Sailing Club Residences Ha Long Bay – Hùng Thắng

Địa chỉ: XX4R+6WF, Unnamed Road, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 096 456 74 56

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 209.555.725,1.069.923.026 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sailing Club Residences Ha Long Bay ở đâu?

Trả lời: XX4R+6WF, Unnamed Road, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sailing Club Residences Ha Long Bay là bao nhiêu?

Trả lời: 096 456 74 56

Hỏi: Sailing Club Residences Ha Long Bay mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Sailing Club Residences Ha Long Bay là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dự án Trầu Cau - Võ Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.