Saigonres Tower – Phường Thắng Tam

Địa chỉ: 408 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 103.518.524,1.070.882.262 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Saigonres Tower ở đâu?

Trả lời: 408 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Saigonres Tower là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Saigonres Tower mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Saigonres Tower là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung Cư Mini - Cao Thắng