Saigon Park Resort, Bình Chuẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79/28 Halley 28 Binh Phuoc, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 300 00 45
Trang web saigonresort.com
Vị trí chính xác 109.691.926, 1.067.364.363


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu du lịch Hùng, Châu Thành