SAIGON HD, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 122B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 915 26 06
Trang web saigonhd.com
Vị trí chính xác 108.025.693, 10.668.360.129.999.900


Địa chỉ SAIGON HD ở đâu?

122B Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của SAIGON HD như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:15-18:30], Thứ Ba:[08:15-18:30], Thứ Tư:[08:15-18:30], Thứ Năm:[08:15-18:30], Thứ Sáu:[08:15-18:30], Thứ Bảy:[08:15-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ảnh KTS Thảo Trang, Hiệp Ninh