Saigon Café Restaurant, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 2828
Trang web sgcf.sheratonsaigon.com
Vị trí chính xác 107.756.591, 1.067.038.079


Địa chỉ Saigon Café Restaurant ở đâu?

88 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Saigon Café Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-10:00], Chủ Nhật:[06:00-10:00], Thứ Hai:[06:00-10:00], Thứ Ba:[06:00-10:00], Thứ Tư:[06:00-10:00], Thứ Năm:[06:00-10:00], Thứ Sáu:[06:00-10:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Sân Vườn Tư Trì - Nhà Hàng Tiệc Cưới, Phường 9