Sai lầm khi khai thác data khách hàng khiến doanh nghiệp bất động sản mất đến 30% doanh thu

Xem thêm:  Những sai lầm tài chính về nhà ở rút ra từ các cuộc khủng hoảng