Sài Gòn Mới Quán, Tân Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M678+778, ĐT785, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 892 32 01
Trang web
Vị trí chính xác 11.663.158, 10.621.571.399.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Hoàng Ty, Phường 6