Sacom Chip Sang ( SCS Building ), Phường Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô T2-4, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Lot T2-4, D1 Road, Saigon Hi-tech Park, Thu Duc city, Đường D1, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 801 80 25
Trang web scs.vn
Vị trí chính xác 10.849.326, 10.679.984.449.999.900


Địa chỉ Sacom Chip Sang ( SCS Building ) ở đâu?

Lô T2-4, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh Lot T2-4, D1 Road, Saigon Hi-tech Park, Thu Duc city, Đường D1, Phường Tân Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sacom Chip Sang ( SCS Building ) như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bất động sản Vĩnh Phát - Điện Nam Bắc