Rửa xe ô tô gò vấp, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48 Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0362 400 412
Trang web
Vị trí chính xác 108.276.869, 106.679.677


Địa chỉ Rửa xe ô tô gò vấp ở đâu?

48 Nguyễn Oanh, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Rửa xe ô tô gò vấp như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rửa xe Anh Phong, Ninh Sơn