Rửa Xe Minh Tân, Chánh Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường ĐT 741, Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 362 61 36
Trang web
Vị trí chính xác 111.566.301, 1.066.723.109


Địa chỉ Rửa Xe Minh Tân ở đâu?

Đường ĐT 741, Phường Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Chánh Phú Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Rửa Xe Ôtô - Xe Máy 348, Phú Thịnh