Rửa Xe & Chăm Sóc Xe A.T WASH, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3806 0786
Trang web
Vị trí chính xác 108.067.444, 10.669.518.099.999.900


Địa chỉ Rửa Xe & Chăm Sóc Xe A.T WASH ở đâu?

54 Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rửa Xe & Chăm Sóc Xe A.T WASH như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-18:30], Thứ Hai:[06:30-18:30], Thứ Ba:[06:30-18:30], Thứ Tư:[06:30-18:30], Thứ Năm:[06:30-18:30], Thứ Sáu:[06:30-18:30], Thứ Bảy:[06:30-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bãi ô tô Khánh Hội - Quận 4, Phường 1