ROY Villa – Coffee – Phường 6

Địa chỉ: 27 Trần Bình Trọng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Số điện thoại: 0263 3626 677

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 119.457.074,1.084.290.954 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ ROY Villa – Coffee ở đâu?

Trả lời: 27 Trần Bình Trọng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của ROY Villa – Coffee là bao nhiêu?

Trả lời: 0263 3626 677

Hỏi: ROY Villa – Coffee mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30], Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30]

Hỏi: Website của ROY Villa – Coffee là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Terrace Lào Cai - TX.Lào Cai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.