River Silk City – Sông Xanh (CEO 2) – Phủ Lý

Địa chỉ: Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 091 682 85 38

Trang web: batdongsanphuly.com

Bản đồ chỉ đường: 205.429.907,10.593.943.569.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ River Silk City – Sông Xanh (CEO 2) ở đâu?

Trả lời: Liêm Tuyền, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của River Silk City – Sông Xanh (CEO 2) là bao nhiêu?

Trả lời: 091 682 85 38

Hỏi: River Silk City – Sông Xanh (CEO 2) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của River Silk City – Sông Xanh (CEO 2) là gì?

Trả lời: batdongsanphuly.com

Xem thêm:  KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT SÔNG HẬU - MÁI DẦM HẬU GIANG - Châu Thành