Rever – P. Bình An

Địa chỉ: ST01, Lakeview 1, Tố Hữu, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Số điện thoại: 1800 234546

Trang web: rever.vn

Bản đồ chỉ đường: 107.792.491,10.672.396.119.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Rever ở đâu?

Trả lời: ST01, Lakeview 1, Tố Hữu, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Rever là bao nhiêu?

Trả lời: 1800 234546

Hỏi: Rever mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Rever là gì?

Trả lời: rever.vn

Xem thêm:  Nhà Đất Sóc Sơn - Minh Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.