Rèm,Màn Cửa Gia Hưng, Ấp 3 xã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37/3a Bùi Công Trừng, Ấp 3 xã, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 889 38 81
Trang web
Vị trí chính xác 109.053.568, 1.066.863.418


Địa chỉ Rèm,Màn Cửa Gia Hưng ở đâu?

37/3a Bùi Công Trừng, Ấp 3 xã, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Rèm,Màn Cửa Gia Hưng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Trang Trí Nội Thất Nhan Nhật, Phường 3