REFICO – Bến Nghé

Địa chỉ: 5B Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3822 9290

Trang web: refico.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.777.781.899.999.900,106.706.873 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ REFICO ở đâu?

Trả lời: 5B Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của REFICO là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3822 9290

Hỏi: REFICO mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hỏi: Website của REFICO là gì?

Trả lời: refico.com.vn

Xem thêm:  Công ty CP BĐS CENT GROUP - Xuân Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.