Rau Má Mix, Phường 24

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 168 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633934
Trang web raumamix.com.vn
Vị trí chính xác 108.078.652, 1.067.038.121


Địa chỉ Rau Má Mix ở đâu?

168 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rau Má Mix như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rau Má Mix, Trung Mỹ Tây