Rau Má Mix, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633934
Trang web raumamix.com.vn
Vị trí chính xác 10.769.193.699.999.900, 10.665.166.839.999.900


Địa chỉ Rau Má Mix ở đâu?

19 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Rau Má Mix như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  coffe Xóm, Phường 1