Quầy thuốc Tịnh Thu, Trường Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75C4+MWW, Đường số 64 Nguyễn Văn Linh, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3848 222
Trang web
Vị trí chính xác 11.271.749.999.999.900, 10.615.734.359.999.900


Địa chỉ Quầy thuốc Tịnh Thu ở đâu?

75C4+MWW, Đường số 64 Nguyễn Văn Linh, Trường Hoà, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy thuốc Tịnh Thu như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, Phường 4