Quầy Thuốc Tây thanh sang, Tiên Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 10. Ấp bàu tràm lớn, xã, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0869 077 939
Trang web
Vị trí chính xác 111.484.384, 10.614.570.069.999.900


Địa chỉ Quầy Thuốc Tây thanh sang ở đâu?

Tổ 10. Ấp bàu tràm lớn, xã, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Thuốc Tây thanh sang như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[09:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc Pharmacity, Phường