Quầy thuốc tây Phước Bình, Suối Đá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 161 Bàu Cỏ – Suối Đá, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 094 233 28 86
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.415.216.899.999.900, 1.062.379.763


Địa chỉ Quầy thuốc tây Phước Bình ở đâu?

161 Bàu Cỏ – Suối Đá, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy thuốc tây Phước Bình như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-20:00], Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quầy thuốc Tua I, Cầy Xiêng