Quầy thuốc tây Hoàng Long, Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C5XF+9M4, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3757 775
Trang web
Vị trí chính xác 114.483.984, 10.617.420.709.999.900


Địa chỉ Quầy thuốc tây Hoàng Long ở đâu?

C5XF+9M4, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy thuốc tây Hoàng Long như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu, Khu phố 2