Quầy Tạp Hóa Nguyễn Thanh Nghề, Thạnh Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C48Q+67P, Chợ Thạnh Tân, Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân,, Tx.Tây Ninh,, Tây Ninh, Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3839 132
Trang web
Vị trí chính xác 11.415.586, 10.613.821.499.999.900


Địa chỉ Quầy Tạp Hóa Nguyễn Thanh Nghề ở đâu?

C48Q+67P, Chợ Thạnh Tân, Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân,, Tx.Tây Ninh,, Tây Ninh, Thạnh Tân, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quầy Tạp Hóa Nguyễn Thanh Nghề như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Bích Thuận, Ninh Thạnh