Quang Tri Department of Foreign Affairs – Đông Hải

Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Số điện thoại: 0233 3550 383

Trang web: songoaivu.quangtri.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 167.992.724,10.711.002.719.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quang Tri Department of Foreign Affairs ở đâu?

Trả lời: 20 Lê Đại Hành, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quang Tri Department of Foreign Affairs là bao nhiêu?

Trả lời: 0233 3550 383

Hỏi: Quang Tri Department of Foreign Affairs mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Quang Tri Department of Foreign Affairs là gì?

Trả lời: songoaivu.quangtri.gov.vn

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dự Án Thịnh Phát - Lương Bình