Quán Trâu Nhớ 2, Tân Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JX6R+27W, Đường tỉnh 783, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 503 18 49
Trang web
Vị trí chính xác 11.610.110.299.999.900, 1.059.907.176


Địa chỉ Quán Trâu Nhớ 2 ở đâu?

JX6R+27W, Đường tỉnh 783, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Trâu Nhớ 2 như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lò quay heo Nghĩa Mai, Khu phố 4