Quán Trà Sữa ALOHA, Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26A Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 290 82 75
Trang web
Vị trí chính xác 108.046.682, 1.066.319.906


Địa chỉ Quán Trà Sữa ALOHA ở đâu?

26A Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Trà Sữa ALOHA như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trà Sữa Tiên, Chơn Thành