QUÁN THỊT RỪNG HƯƠNG TRÀM, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 KP2, TUA HAI, P.1, THỊ XÃ TÂY NINH, TÂY NINH, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 684
Trang web
Vị trí chính xác 113.208.842, 1.060.879.923


Địa chỉ QUÁN THỊT RỪNG HƯƠNG TRÀM ở đâu?

30 KP2, TUA HAI, P.1, THỊ XÃ TÂY NINH, TÂY NINH, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của QUÁN THỊT RỪNG HƯƠNG TRÀM như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Kim Thoa, TT. Dương Minh Châu