Quán Thanh Thanh, Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Dân Cư K8, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 876 27 61
Trang web
Vị trí chính xác 109.931.516, 10.666.346.019.999.900


Địa chỉ Quán Thanh Thanh ở đâu?

Khu Dân Cư K8, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Thanh Thanh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vita Barbecue, Phú Hoà