Quán Phố Biển, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8444+5RX, Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 396 44 96
Trang web
Vị trí chính xác 113.054.968, 1.061.071.145


Địa chỉ Quán Phố Biển ở đâu?

8444+5RX, Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Phố Biển như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00], Thứ Năm:[10:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hầm Rượu Kim Dung Bình Dương, Phú Hoà