Quán Panda, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 867 17 15
Trang web
Vị trí chính xác 11.286.512.199.999.900, 1.061.312.212


Địa chỉ Quán Panda ở đâu?

19 Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Panda như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KFC, Phường 2