Quán Ốc Dì Thái – Đồng Phú

Địa chỉ: FJJ4+M3W, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 091 876 72 69

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 174.817.265,1.066.052.167 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán Ốc Dì Thái ở đâu?

Trả lời: FJJ4+M3W, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán Ốc Dì Thái là bao nhiêu?

Trả lời: 091 876 72 69

Hỏi: Quán Ốc Dì Thái mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[15:00-22:30], Chủ Nhật:[15:00-22:30], Thứ Hai:[15:00-22:30], Thứ Ba:[15:00-22:30], Thứ Tư:[15:00-22:30], Thứ Năm:[15:00-22:30], Thứ Sáu:[15:00-22:30]

Hỏi: Website của Quán Ốc Dì Thái là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Bình Minh - Ninh Bình - Tân Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.