Quán ốc Châu Thành, Trí Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8238+HC2, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3509 876
Trang web
Vị trí chính xác 11.303.887.399.999.900, 1.060.160.135


Địa chỉ Quán ốc Châu Thành ở đâu?

8238+HC2, Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ốc Châu Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[12:00-18:00], Chủ Nhật:[12:00-18:00], Thứ Hai:[12:00-18:00], Thứ Ba:[12:00-18:00], Thứ Tư:[12:00-18:00], Thứ Năm:[12:00-18:00], Thứ Sáu:[12:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn Gia Đình 199, thành phố hồ chí minh