Quán Nhậu Chí Thanh, Long Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66/3B, Ấp, Long Mỹ, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3843 319
Trang web
Vị trí chính xác 112.660.485, 106.133.281


Địa chỉ Quán Nhậu Chí Thanh ở đâu?

66/3B, Ấp, Long Mỹ, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nhậu Chí Thanh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mekong Taste Restaurant & Bungalow, Thành phố Mỹ Tho